ارسال شده در تاریخ :

20 آبان مصادف
با 10 نوامبر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری گردیده است. این
نامگذاری در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 2001 به تصویب رسید و هدف از آن ایجاد
تفکر صلح در اذهان از طریق علم و دانشمندان بوده است.


به همین منظور
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی را با دکتر سید احمد فاطمی نژاد استادیار
گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و نویسنده مقاله:
"
اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و
مخالفان اشاعه" ترتیب داده است. وی در این گفتگو اظهار داشت:
این فرض درست است که علم به رشد و توسعه جنگ افزارها کمک
کرده اما نمی توان گفت که علم موجب گسترش
جنگ ها شده است .وی در ادامه افزود: از قرن 18 به بعد شاهد توسعه جنگ افزار ها
بوده ایم و این نه تنها بر ماهیت جنگ بلکه بر ماهیت روابط بین الملل نیز تاثیر
گداشته است .


دکتر فاطمی نژاد در خصوص موضوع علم در خدمت صلح اظهار داشت:
یکی از موارد موثر بر این موضوع ، توسعه روابط بین الملل است و پایه توسعه این
روابط علم است، چرا که امروزه شاهد هستیم کشورهای توسعه یافته از نظر علمی کمتر
درگیر جنگ هستند و همواره از آنها به
عنوان مناطق صلح یاد شده است .


استادیار گروه علوم سیاسی در ادامه تصریح کرد: منظور از
دیپلماسی علمی، ابزارهایی است که دانشمندان ، اساتید و... می تواند در جهت گسترش روابط و مناسبات میان
کشور ها کمک کند .


وی در ادامه از انرژی هسته ای ، صلح و علم به عنوان سه اصل
دیرپا در سیاست خارجی کشور ها یاداور شد و افزود: از 70 سال پیش تا کنون قراردادن
انرژی هسته ای در یکی از دو گروه علم و یا سیاست مورد بحث بوده است اما به طور کلی
در خصوص استفاده از انرژی هسته ای دو دیدگاه وجود دارد اول آنکه
میتوان از انرژی هسته ای در جهت صلح و
توسعه ی رفاه استفاده کرد و دوم آنکه می
تواند به عنوان ابزاری در دست جنگ طلبان باشد . اما من معتقدم با تکیه بر دیدگاه
اول می توان از علوم و فناوری در خدمت و توسعه ی صلح استفاده کرد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار