ارسال شده در تاریخ :

سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر
کشور  از تاریخ 28 تیرماه لغایت 19 مرداد ماه 1395 در دو بخش
دختران و پسران در دهکده بازیهای پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دانشگاه فردوسی مشهد در بخش دختران نایب قهرمان و در بخش پسران
قهرمان المپیاد سیزدهم شد.

برای مشاهده عکس های مراسم اختتامیه در بخش پسران اینجا
را کلیک کنید

آخرین اخبار