ارسال شده در تاریخ :

محققان
دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کشف و شناسایی دو گونه مرجانی جدید با قدمت حدود 323 تا
320میلیون سال پیش شدند.


گونه
Fomichevella
najafi
به افتخار قدردانی از دکتر مهدی نجفی عضو هیئت علمی  بازنشسته
گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دیگری به نام
Heintzella
fluegeli
به پاس قدردانی از پروفسور هلموت
فلوگل که پایه گذار مطالعه این گروه از فسیل ها (فسیلهای مرجانی) در ایران بود نامگذری
گردید.


فسیلهای
این پژوهش متعلق به اواخر دوران پالئوزوییک و متعلق به دوره کربنیفر هستند که از منطقه
ازبک کوه در شهر عشق آباد واقع در شمال شهرستان طبس کشف شده اند .بررسی جغرافیایی زیستی
دیرینه در این نقطه از ایران، وجود دریای قدیمی مرتبط با اقیانوس پالئوتتیس را در این
مناطق نشان می دهند .


فسیلهای
مرجانی مورد مطالعه، شامل5 گونه متعلق به 3 جنس مرجانی هستند که این فرم از مرجانها
در سال 2007 در کتابی با عنوان


"Lower
Permian colonial rugose corals, western and northwestern Pangaea : taxonomy and
distribution
"


توسط
پژوهشگران لهستانی، کانادایی و امریکایی (
Fedorowski, J.,
Bamber, E. W., Stevens, C. H
.) در خانواده کلئوپاترینیده طبقه بندی شده بودند.


در این
مقاله که توسط محققین ایرانی و با همکاری یکی
از اساتید دانشگاه لیژ بلژیک انجام شد، دو گونه جدید به این خانواده از مرجانها اضافه گردید و برای اولین بار در جهان معرفی شد.


دکتر
مهدی بادپا فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر علیرضا عاشوری(عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
) و دکتر کاوه خاکسار (عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) و پروفسور ادوارد
پوتی (استاد زمین شناسی دانشگاه لیژ بلژیک)، نویسندگان این مقاله و معرفی دو گونه جدید فسیل های مرجانی از ایران هستند.


این
پژوهش به تازگی در شماره آگوست 2016 مجله
The Revista
Brasileira de Paleontologia
متعلق به انجمن دیرینه شناسی برزیل
منتشر شد.


 najafiFomichevella_najafi.


Heintzella_fluegeli


fluegeli


.


.برای مشاهده مقاله اینجا را کلیک کنید


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار