ارسال شده در تاریخ :

CloningWorkshop

کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک ، کلونینگ و انتقال ژن به باکتری بصورت  تئوری و عملی در تاریخ 22 و 23 فروردین‌ماه 1398 در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

شماره تماس :

09156554515

05138803712

آخرین اخبار