ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نشریه "ممالک
محروسه" به صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری دکتر محسن خلیلی، استاد علوم
سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسید.


دکتر خلیلی با اشاره به اینکه این نشریه قرار است به
پژوهش در باره قاجاریه بپردازد، گفت: ممالک محروسه
اگرچه در اولین شماره‌ی خود قالب
مقاله را برای پژوهش‌های خود برگزیده است، اما در نظر دارد به‌تدریج قالب‌های دیگر
همچون مصاحبه، گزارش را نیز در خود جای دهد.


وی با بیان اینکه جای خالی یک نشریه که به‌طور تخصصی به
قاجار و قاجاریه بپردازد، احساس می‌شده است، اظهار کرد: چاپ اولین شماره این نشریه می تواند نویدی برای پژوهشگران این دوره تاریخی
باشد.


استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ممالک محروسه
را نشریه ای خصوصی و غیروابسته دانست و یادآور شد:
این مسأله به‌همان میزان که کار را
برای گردانندگان این نشریه سخت می‌کند، برای علاقمندان پژوهش درباره‌ی قاجار نیز این
رسالت را ایجاد می‌کند که با خرید و تهیه‌ی آن و همچنین ارسال مطلب، به حمایت از
این نشریه بپردازند.


لازم
به ذکر است نشریه ممالک محروسه که شماره اول آن مربوط به بهار و تابستان 94 می
باشد، به صورت دو فصل نامه منتشر خواهد شد.


برای دریافت اطلاعات بیشتر روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار