ارسال شده در تاریخ :

همایش توجیهی آموزشی دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی در تالار اجتماعات دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، این مراسم با حضور رئیس، معاون آموزشی و فرهنگی، مدیران گروههای آموزشی دانشکده مهندسی، معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، دبیران انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی دانشکده همزمان در دو تالار اجتماعات  خوارزمی و بوزجانی روز دوشنبه 9 مهرماه 1397 برگزار شد.

در ابتدا دکتر پوررضا رئیس دانشکده مهندسی ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان نو ورود، آماری از وضعیت دانشکده مهندسی را ارائه نمود.

رئیس دانشکده مهندسی با اشاره به نقش و جایگاه دانشکده مهندسی در دانشگاه، موفقیت ها و دستاوردهای دانشجویان در یکسال گذشته را برشمرد.

در ادامه این همایش، معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی با اشاره به ارزش زمان، توضیحاتی پیرامون مقررات و آئین نامه‌های آموزشی ارائه داد.

سپس حجه الاسلام طلابیگی معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد با بیان برخی از فعالیت های چشمگیر فرهنگی دانشکده، بصورت کوتاه و فشرده به ایراد سخنرانی پرداخت.

علی خادملو کارشناس امور تربیت بدنی، آقای نعیمی نماینده مرکز مشاوره با حضور سرکارخانم دکتر طبیبی رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان درخصوص معرفی حوزه فعالیت‌های خود سخنرانی کردند.

در این مراسم به ترتیب نمایندگان شواری صنفی، انجمن‌های علمی، انجمن اسلامی، انجمن نواندیش، بسیج دانشجویی، سازمان جهاد دانشگاهی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده مهندسی، فرصتی داده شد تا نسبت به معرفی تشکل و انجمن خود توضیحاتی به دانشجویان ارائه دهند.

در پایان ضمن پذیرایی، دانشجویان از غرفه‌های انجمن‌ها و تشکل‌ها بازدید نمودند.

840539

840541

840540

آخرین اخبار