ارسال شده در تاریخ :

همایش ملی اسلام سیاسی و خاورمیانه به همت انجمن علمی دانشجویی
علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده علوم اداری و اقتصادی این دانشگاه برگزار
شد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد،همایش ملی اسلام سیاسی
و خاورمیانه با سخنرانی دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران،دکتر سید حسین
اطهری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل
سیاسی بین الملل در تاریخ دوشنبه
۱۵ آذر ۹۵ به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در دانشکده
علوم اداری و اقتصادی این دانشگاه برگزار شد


دکتر سید حسین اطهری درباره بنیادهای فکری اسلام گرایی،دکتر
میرطاهر با موضوع پیامدهای روابط ایران و عربستان و دکتر حمید احمدی درباره طرح خاورمیانه
بزرگ صحبت هایی ایراد کردند و مقالات برتر این همایش ملی نیز معرفی شدند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار