ارسال شده در تاریخ :

نشست تعدادی از مدرسان دانشگاه روح‌القدس کشور لبنان در روز دوشنبه 14 اسفندماه 1396 با دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه و دکتر رئیسیان رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

در این نشست عملی سازی تفاهم‌نامه موجود بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه روح‌القدس کشور لبنان مطرح شد و ظرفیت همکاری‎های موجود بین دو دانشگاه موردبررسی قرار گرفت.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار