ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به کسب رتبه
اول مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات شدند.


 به گزارش روابط عمومی
دانشکده مهندسی، اولین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات با هدف ایجاد
ساختاری مناسب در رشته مهندسی مکانیک سیالات در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.


این دوره از مسابقات  با
رویکرد ایجاد بستر مناسب  جهت علاقه‌مند کردن دانشجویان به این شاخه و نیز
گسترش فعالیت‌‌ها انجام شد.


سامان ربیعی، امیرعلی اصغری و
محمدحسین کوثری موحد اعضای این تیم موفق هستند که در بخش کشتی فلتنر مقام اول این
مسابقات را به دست آوردند.


دکتر محمود فغفور مغربی، استاد
گروه آموزشی مهندسی عمران نیز به عنوان مشاور علمی در کنار این تیم حضور داشت.

گروه دانشجویان دانشکده مهندسی همچنین از حمایت ها و کمک های علمی دکتر توکلی
زاده، معاونت گروه مهندسی عمران و مهندس محمدیان و آقای علیزاده بهره برده اند
.

s.r.94


18092


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار