ارسال شده در تاریخ :

در جلسه شورای گسترش آموزش عالی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری که در تاریخ 24  آبان ماه 94 برگزار شد، معاون آموزشی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری موافقت خود را با ایجاد رشته علوم شناختی – علوم اعصاب
شناختی گرایش مغز و شناخت در مقطع دکتری در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد اعلام نمود.


لازم به ذکر است پذیرش دانشجو در این
رشته در دانشگاه از مهرماه 1395 انجام می شود.

آخرین اخبار