ارسال شده در تاریخ :

معیار های کسب سهمیه سیزدهمین المپیاد
فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در رشته های انفرادی و اجتماعی که در
تابستان سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود اعلام شد.


در همین زمینه روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، گفتگویی
با آقای دکتر طاهری دبیر کل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور
انجام داد و آقای دکتر طاهری در تکمیل این خبر اظهار داشت :


برنامه کسب سهمیه در سیزدهمین المپیاد
فرهنگی ورزشی در رشته ­های اجتماعی شامل والیبال، بسکتبال و فوتسال (دختران) و
والیبال، بسکتبال و  فوتسال (پسران)  به مناطق هشت گانه به ازای هر
منطقه دو سهم تعلق می­گیرد و در رشته­ های دو و میدانی و شنا  در صورتی که نفرات اول و دوم مواد
مختلف از بین نفرات تیم های اول و دوم نباشند سهمیه المپیاد به دانشگاه های مربوطه
تعلق می­گیرد.


دکتر طاهری افزود: در رشته­ های تنیس روی میز و بدمینتون ، در صورتی که نفرات اول
و دوم ماده انفرادی و نفرات اول و دوم ماده دوبل دانشگاهی (دو نفر از یک دانشگاه)
از بین نفرات تیم های اول و دوم نباشند سهمیه المپیاد به دانشگاه های مربوطه تعلق
می­گیرد
و در رشته­ های کشتی و تکواندو ، در مناطق هشت گانه به
دانشگاه‏های دارنده مقام اول و دوم هر وزن سهم تعلق می‏گیرد.


sahmeyh.ol

آخرین اخبار