ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد، دکتر مصطفی قلی زاده استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی
مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مسئول امور ایمنی
آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، به
موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مسئول امور ایمنی
آزمایشگاه های دانشگاه ابقاء می شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال
خواستارم.


دکتر
مصطفی قلی زاده استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد می باشد
که دارای 5 عنوان کتاب تالیف و ترجمه می
باشد و سابقه حضور در بیش از 25 همایش داخلی و خارجی و ارائه مقاله در 25 همایش داخلی و خارجی همچنین چاپ بیش از 60 مقاله در نشریات داخلی و خارجی را دارا است .


دکتر قلی زاده 12 اختراع
ثبت شده را در کارنامه خود دارد و دارنده
مدال طلای جهان از کشور سوئیس برای حضور در مسابقات مخترعین در سال 83 و مدال برنز
در سال 88 برای حضور در همین مسابقات می
باشد .


مدیریت
گروه آموزشی شیمی از سال 92 تاکنون، دبیر دوهمایش ملی ، عضو هیئت علمی ناظر بر نشریات دانشجویی از سال
90 الی 95، مسئول هماهنگی آزمایشگاه های دانشگاه در شبکه شاعا از سال 90 تاکنون و مسئول
امور ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی مشهد از سال 93 تاکنون از سوابق اجرایی
وی می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار