ارسال شده در تاریخ :

مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد با تجربه موفق بیش از یک دهه انجام آزمون در قالب همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و رعایت استانداردهای 17025 (الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون) توانست گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار را از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کند.

دکتر حسن صدرنیا دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر فنی آزمایشگاه درخصوص اهمیت رعایت استاندارد 17025 در کلیه آزمایشگاهها به این نکته اشاره نمود که این استاندارد شامل الزامات مدیریتی و فنی به روز و گسترده ای است که می تواند سطح کیفی و اعتماد به نتایج را بطور قابل ملاحظه ای بهبود بخشد. آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده در کلیه مراحل نمونه گیری، تجهیزات و کالیبراسیون آنها، ثبت داده و ارائه گزارش دارای روش اجرایی مطابق با استاندارد هستند. مرجع قانونی تایید صلاحیت آزمایشگاهها در ایران سازمان ملی استاندارد ایران است.

طی جلسه مشترک در تاریخ 29 فروردین1397 در محل اداره کل استاندارد خراسان رضوی با حضور مهندس علیرضا جمیع رئیس اداره کل استاندارد خراسان رضوی، خانم مهندس محمدی مدیر اداره تایید صلاحیت و سیستمهای کیفیت، دکتر حسن صدرنیا مدیر فنی آزمایشگاه و دکتر جواد زارعی مدیر کیفیت آزمایشگاه تشکیل و این گواهینامه تقدیم دانشگاه گردید.

در این جلسه دکتر صدرنیا با اشاره به اینکه بخش کشاورزی دارای رتبه سوم در جهان از نظر وقوع حوادث شغلی خطرناک است، بر لزوم اجرای استانداردها کیفی و ایمنی در تولید ماشین ها و ادوات کشاورزی تاکید و آن را برای کاهش حوادث شغلی و افزایش بهره وری در این بخش ضروری دانست. ایشان با یادآوری اینکه دانشگاه ها علاوه بر نقش آموزشی و پژوهشی، باید به طور موثری در بهبود وضع جامعه عمل نمایند، همکاری با سازمان ملی استاندارد را در تدوین و نظارت بر اجرای استاندارد ملی و بین المللی یکی از این موارد نامبرد.

مهندس علیرضا جمیع رئیس اداره کل استاندارد خراسان رضوی ضمن حمایت از این اقدام، دانشگاه را به عنوان سازمانی قابل اعتماد دانست و اشاره نمود دانشگاه به عنوان مرجع همواره مورد نظر سازمان ملی استاندارد ایران است. رئیس اداره کل استاندارد خراسان رضوی درخصوص افزایش همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد ابراز خرسندی نمودند.

830002

estandadr.ksh

آخرین اخبار