ارسال شده در تاریخ :

مراسم
افتتاحیه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور در بخش پسران با
حضور دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
از ساعت 20 روز سه شنبه 12 مرداد ماه 1395 در محل استادیوم ورزشی 22 بهمن پردیس
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


در مراسم
افتتاحیه ، سخنرانی وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر پورکیانی مدیر کل
تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نمایش تازیانه بهرام از شاهنامه
فردوسی ، حمل و اهتزاز پرچم، ، رژه ورزشکاران، حمل و روشن شدن مشعل بازیهای
سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در بخش پسران ‍‍‍‍از جمله برنامه هایی است که برای این
رویداد مهم تدارک دیده شده است.

آخرین اخبار