ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر مهدی مرادی،
دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی حسابداری این دانشکده  ابقا شد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد رئیس محترم
دانشکده علوم اداری و اقتصادی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به
مدت دو سال در سمت مدیر گروه آموزشی حسابداری آن دانشکده ابقاء می‌شوید. توفیق روزافزون
شما را از خداوند متعال خواستارم.


مدیریت گروه آموزشی حسابداری
در حال حاضر و در سالهای 81 الی 83
از
سوابق اجرایی
دکتر مهدی مرادی می
باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار