ارسال شده در تاریخ :

همکاران محترم دانشگاه در خصوص بیمه عمر سایر شرکت های بیمه ای

 

arm      imgiran

 

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند؛ مراجعه افراد تحت عنوان کارشناس بیمه و ثبت نام بیمه عمر به دانشکده ها و واحد های دانشگاه به ویژه ”بیمه کارآفرین” هیچ ارتباطی با دانشگاه ندارد و مصوبه چهاردهمین جلسه هیأت رئیسه محترم دانشگاه  مورخ 97/6/25 صرفاً در خصوص بیمه ایران (شرکت خدمات بیمه ای اسطوره ) بوده لذا فقط بیمه مذکور مورد تأیید دانشگاه بوده و 50 درصد یارانه دانشگاه و بیمه نامه آتش سوزی رایگان فقط به این بیمه عمر تعلق  می گیرد. 

ستاد رفاهی دانشگاه

آخرین اخبار