ارسال شده در تاریخ :

خانم دکتر آذر کفاش پور دانشیار گروه آموزشی
مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عضو ستاد اشتغال بانوان استان
خراسان رضوی شد.


متن نامه استاندار خرسان رضوی برای عضویت خانم آذر کفاش پور به شرح ذیل می باشد:


سرکار خانم آذر کفاش پور


عضو محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد


با سلام و احترام


با عنایت به نامگذاری سال 1395 به نام اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل و ضرورت توجه ویژه به اشتغال بانوان به عنوان نیمی از جمعیت فعال
استان نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکار عالی در زمینه اشتغال و کارآفرینی
بدینوسیله شما را به عنوان عضو ستاد اشتغال بانوان استان منصوب می نمایم
.


امید است با استعانت از الطاف خداوند قادر متعال، توجهات
حضرت بقیه الله الاعظم(عج)، الهام از سیره امام راحل(ره) و پیروی از منویات مقام
معظم رهبری(مدظله العالی) و با بکارگیری تمام توان در راستای تحقق اهداف و
آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید برای پیشبرد وظایف
محوله موفق و موید باشید
.
دکتر کفاش پور مولف کتابهای طراحی مدل خدمات الکترونیک –
بازار یابی بین الملل – بازار شناسی – بازار شناسی پیشرفته و مترجم کتابهای بازار
یابی مدرن و تحقیقات بازار می باشد.


ایشان همچنین سابقه حضور ارایه مقاله در حدود ۱۷ کنفرانس
داخلی را دارا می باشد.


آخرین اخبار