ارسال شده در تاریخ :

نخستین نشست ستاد اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان کشور در سال 1395  روز چهارشنبه 18 فروردین  با حضور دکتر داوری، سرپرست کل المپیاد؛
دکتر طاهری، دبیرکل اجرایی المپیاد؛ دکترابراهیمی، مسؤول امور فرهنگی و روابط
عمومی المپیاد، دکتر خانزادی، سرپرست تغذیه، اسکان و امور پزشکی المپیاد؛ دکتر
حدادیان، مسئول بازاریابی المپیاد و مهندس هاتفی مسئول امور پشتیبانی و تشریفات
المپیاد در دبیرخانه المپیاد، مستقر در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد.


در این نشست، مسؤولان المپیاد، ضمن تشریح فعالیت های صورت
گرفته، در خصوص انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه و
تعیین برنامه زمان بندی شده المپیاد به بحث و تبادل نظر پرداختند.


در پایان این نشست، برنامه زمانی سیزدهمین المپیاد فرهنگی
ورزشی دانشجویان کشور در دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب زیر تأیید شد:


27 تیرماه 1395 ورود تیم های ورزشی خواهران


28 تیرماه 1395 مراسم افتتاحیه المپیاد


5 مرداد ماه 1395
خروج تیم های ورزشی خواهران


10 مرداد ماه 1395
ورود تیم های ورزشی برادران


11 مرداد ماه 1395
مراسم افتتاحیه المپیاد19 مرداد ماه 1395 خروج تیم های ورزشی
برادران


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار