ارسال شده در تاریخ :

دستگاه مغناطیس سنج با نمونه
نوسانی(
VSM) در آزمایشگاه انرژهای تجدید
پذیر، مغناطیس و نانو تکنولوژی گروه فیزیک دانشکده علوم  دانشگاه فردوسی مشهد
راه اندازی شده است که با استفاده از این
دستگاه می توان خواص مغناطیسی مواد شامل دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس، آنتی
فرومغناطیس، فری مغناطیس را اندازه گیری کرد.


نمونه در این دستگاه می
تواند به شکل پودر، جامد حجمی، لایه نازک، تک کریستال وحتی نمونه مایع باشد. نتایج
به دست آمده از این دستگاه در قالب یک گراف که اصطلاحاً منحنی هیسترسیس نامیده می شود ارائه می گردد. که
از شکل این گراف خاصیت مغناطیسی ماده و از آنالیز آن می توان به کمیت های مغناطش
اشباع
Ms، مغناطش پسماند Mr، میدان وادارندگی Hc، نسبت مربعیت و نفوذپذیری µ دست
یافت. این اطلاعات دید مناسبی از خواص نمونه تحت بررسی ارائه می دهد.


دکتر هادی عربی استاد
گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر آزمایشگاه انرژهای تجدید پذیر، مغناطیس و
نانوتکنولژی این دانشکده در تکمیل مشخصات این دستگاه افزود: این دستگاه از یک منبع تغذیه، یک مگنت دوقطبی،
سیستم های کنترل و تقویت کننده های سیگنال، و نوسان ساز نمونه و پیکاب کویل های و
سنسورهای حساس به سیگنال های مغناطیسی ساخته شده است که توسط سیستم مانیتورینگ به
هم مرتبط شده اند. اساس اندازه گیری قانون ساده القای فارادی است. نمونه نوسان
کننده در میدان مغناطیسی ثابت، طبق رابطه القای فارادی، جریانی القایی به وجود
آورده که توسط پیکاب کویل های دستگاه اندازه گیری و تقویت می شود. این سیگنال و
نتایج اندازه گیری سنسور حساس میدان مغناطیسی پس از پردازش توسط کامپیوتر، یک گراف
هیسترسیس لوپ را تشکیل می دهد.


دستگاه VSM هم اکنون در آزمایشگاه انرژی های
تجدید پذیر، مغناطیس و نانوتکنولوژی گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد راه
اندازی شده و آماده سرویس دهی به پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه است. حداکثر میدان
ایجاد شده توسط این دستگاه 2 تسلا معادل 20000 اورستد است. دقت دستگاه ۱ درصد مقدار
خوانده شده توسط سیستم و
پایداری میدان در حد ۱ در صد مقدار خوانده شده در میدانهای پایین و ۰۵/۰ درصد کل
بازه در میدانهای بالا است. دقت اندازه گیری میدان نیز در میدانهای پایین ۲/۰ اورستد
و در میدانهای بالا ۱ اورستد است.


از جمله قابلیت های این دستگاه می توان به رسم
منحنی های زیر اشاره کرد:


اندازه گیری حلقه پسماند
مغناطیسی (منحنی هیسترسیس)


اندازه گیری منحنی مغناطش
اولیه


اندازه گیری حلقه‌های پسماند
کوچک


اندازه گیری و رسم منحنی DCD


اندازه گیری و رسم منحنی IRM


اندازه گیری و رسم منحنی ∆M


ویژگی بارز سیستم
توانایی ترسیم منحنی
FORC است
که به کاربر توان مطالعه مغناطواستاتیکی نمونه مغناطیسی را می‌دهد.


مقدار و ابعاد مورد نیاز
برای آنالیز، جهت نمونه های پودری و مایع حدود 100 میلی گرم و برای نمونه های لایه
نازک و بالک ابعاد حدودی 0.5 در 0.4 در 0.8 سانتی متر مکعب و یا کوچکتر است.


لازم به ذکر است دستگاه “مغناطیس سنج با نمونه نوسانی تنها
دستگاه موجود در دانشگاه و استان می باشد
(VSM )” که در آزمایشگاه “انرژهای تجدید پذیر، مغناطیس و نانو تکنولوژی گروه فیزیک دانشکده
علوم  دانشگاه فردوسی مشهد راه
اندازی شده است وآماده سرویس دهی به اساتید و دانشجویان داخل و خارج دانشگاه می
باشد.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار