ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر منصور علی‌آبادیان دانشیار دانشکده علوم دانشگاه را به‌عنوان رئیس مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به‌موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان رئیس مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی منصوب می‌شوید. احترام به طبیعت و محیط‌زیست، ترویج فرهنگ پژوهش در راستای توسعه پایدار، شناخت گونه‌های جانوری، بررسی راهکارهای نوآورانه در حفظ بهتر ذخایر ژنتیکی، مطالعه تنوع زیستی جانوران، مدیریت و هدف‌گذاری بهینه در راستای اهداف پژوهش تقاضامحور سند راهبردی دانشگاه، هم‌افزایی کاری با سازمان‌ها و نهادهای وابسته حفظ محیط‌زیست و استفاده از خرد جمعی در اداره مرکز، در زمره اهداف مورد انتظار در تصدی این جایگاه است. باشد که در فرصت پیش رو شاهد پیشرفت علمی مرکز باشیم. توفیق روزافزون حضرت‌عالی را آرزومندم.

دکتر منصور علی‌آبادیان دانشیار گروه آموزشی زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد مؤلف 4 عنوان کتاب:

1 - روش‌های تحلیل آماری در بی‌مهرگان کف زی،

2 - پرندگان، 3

- کتاب Biodiversity Hotspots،

4 - فنون سرشماری در بوم‌شناسی (راهنمای عملی شمارش و نمونه‌برداری از گیاهان و جانوران)

همچنین ارائه و حضور در بیش از 90 کنفرانس و سمینار داخلی و خارجی و ارائه و چاپ بیش از 100 عنوان مقاله در مجلات داخلی و خارجی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار