ارسال شده در تاریخ :

به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی،جمعی از دانشجویان علوم سیاسی این دانشگاه به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی با
حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی پاکستان با آقای یاورعباس سرکنسولگر این کشور دیدار
و گفتگو کردند.


سرکنسول
کشور پاکستان در این دیدار به تشریح فعالیت های کنسولی پرداخت و برای دانشجویان علوم
سیاسی با موضوع آشنایی با امور کنسولی سخنرانی کرد.


وی در
پایان کتاب بال جبرئیل نوشته آنه ماری شیمل در تشریح آرای علامه محمد اقبال لاهوری
را به انجمن علمی علوم سیاسی اهدا کرد.


30510


30509


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار