ارسال شده در تاریخ :

دکتر شهرام عباسی عضو هیئت
علمی گروه فیزیک  گرایش نجوم و اختر فیزیک به عنوان یکی از محققان سرآمد و
برتر کشور برگزیده شد.


به گزارش خبرنگار
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، ایشان عضو وابسته مرکز بین المللی فیزیک نظری
(ایتالیا- تریست) بوده و از سال 1386 تا کنون به عنوان پژوهشگر مقیم با پژوهشکده
نجوم در پژوهشگاه دانش های بنیادی (
IPM)
همکاری دارد.


انتخاب دکتر شهرام عباسی
در راستای برنامه دستیابی به مرجعیت علمی جهانی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری صورت پذیرفته است.  این برنامه با هدف افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش
تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز
معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور تدوین و اجرا خواهد شد.
این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و ارائه حمایت‌های
ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد.

آخرین اخبار