ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و بر اساس گزارش آژانس رتبه‌بندی رار (RUR)، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه دوم در سطح ملی در بین دانشگاه‌های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. همچنین بر پایه این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه فردوسی مشهد در بین 500 دانشگاه برتر جهان در سال 2018 قرارگرفته است.

شایان‌ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد در بین شاخص‌های ارزیابی، بهترین امتیاز را در شاخص آموزش کسب و در بین 250 دانشگاه اول جهان در این نظام رتبه‌بندی قرار گرفت.

لازم به ذکر است نظام رتبه‌بندی راوند، دانشگاه‌ها و مؤسسات برتر جهان را بر پایه چهار حوزه کلیدی آموزش، پژوهش، تنوع جهانی و پایداری مالی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

آخرین اخبار