ارسال شده در تاریخ :

دوازدهمین لیگ
بازی-ریاضی کشوری، با حضور 32 تیم، به همت انجمن علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
فردوسی مشهد و به سرپرستی علمی دکتر مجید میرزاوزیری در روزهای 25 و 26 فروردین
1395 در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.


این مسابقات با
حضور 32 تیم چهار نفره ،به صورت کشوری و در دو مقطع دانشگاهی و دبیرستانی به صورت
همزمان در 9 مرحله صورت گرفت.


در
این رقابت ها علاوه بر تیم دانشگاه فردوسی مشهد و دبیرستان های مشهد، تیم هایی نیز
از تهران، بیرجند، بجنورد، قوچان، گناباد و نیشابور حضور داشتند
.
در این دوره، دو تیم از دبیرستان تیزهوشان هاشمی نژاد مشهد و تیم دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند
.
به برندگان مسابقه علاوه بر اعطای گواهینامه ،جایزه نقدی نیز اهدا شد
.
همچنین با اهدای کارت هدیه به نفرات برتر بازی های جانبی(ازجمله دومینو) از آنان
تقدیر شد.


photo_2016_04_16_12_23_47n


.photo_2016_04_16_12_22_41n

آخرین اخبار