ارسال شده در تاریخ :

جلسه
نقد و بررسی مسائل آموزشی در روز شنبه 26 دی ماه در دانشکده مهندسی برگزار شد.


به
گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، این جلسه به منظور نقد مسائل و مشکلات آموزشی
با حضور دکتر هاشمی معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر آهنچیان مدیریت
دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی و باتفاق
هیات رئیسه دانشکده، مدیران محترم گروه­های آموزشی و تعدادی از همکاران عضو هیات
علمی دانشکده .برگزار شد.


در
این جلسه خانم دکتر دانش، دکتر احمدپور، دکتر جعفرزاده، دکتر مغربی، دکتر طهانی،
دکتر کیانی رشید، دکتر پیرایش، دکتر رجبی، دکتر میمندی نژاد، دکتر شوشتری، دکتر
ابریشمی، دکتر حدادسبزوار، دکتر محتشمی، خانم دکتر مقصود، دکتر پوررضا، دکتر عبادی
و دکتر ساده هر کدام به طور جدا گانه مباحثی را مطرح و نقطه نظرات و دیدگاه‌های
خود را بیان نمودند.


دکتر
آهنچیان و دکتر هاشمی پس از استماع کلیه اظهار نظرها در پایان نسبت به برخی از
مشکلات پیش آمده پاسخگو بودند.


مباحثی
از جمله: پذیرش دانشجویان مهمان و دانشجویان غیر ایرانی، تجدید نظر در محتوی دروس تجهیر
آزمایشگاه ها، تامین کارشناس کارگاه ها و آزمایشگاه ها، تهیه بانک اطلاعاتی از
آئین نامه‌های آموزشی به تفکیک سال های تحصیلی، پر رنگ شدن مباحث مرتبط با آموزش
در آیین های ترفیع و ارتقاء، عمده ترین
مسائل و مباحثی بود که در این جلسه طرح شد.

آخرین اخبار