ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات
و فناوری به پاس برگزاری شایسته المپیاد سیزدهم در دانشگاه فردوسی مشهد، از برگزار کنندگان  سیزدهمین المپیاد
فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور تقدیر
می کند
.


 دکتر طاهری رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کل اجرائی
المپیاد سیزدهم در این رابطه اظهار داشت : همزمان با آغاز گردهمایی معاونان
دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه تهران ، به پاس برگزاری شایسته سیزدهمین المپیاد
فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور، از برگزارکنندگان المپیاد سیزدهم تقدیر می شود
.


 وی گفت: گردهمایی معاونان دانشجویی
دانشگاه های سراسری کشور،  دوم و سوم شهریورماه ۹۵ در دانشگاه تهران با هدف
بررسی مباحث تغذیه، خوابگاه های دانشجویی و شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی برگزار
می‌شود
.


لازم به ذکر است سیزدهمین المپیاد
فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ 27 تیر لغایت 19 مرداد ماه 1395 در دهکده بازیهای پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


در مراسم اختتامیه المپیاد سیزدهم در بخش
پسران دکتر صدیقی
رئیس امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و
فناوری
اظهار داشت : دانشگاه فردوسی مشهد
توانست رضایت بیش از نود درصد شرکت کنندگان را در این المپیاد کسب کند، و کسب رضایت بیش از نود درصد در برگزاری المپیاد بی سابقه بوده  است.


وی در این مراسم با تاکید بر اینکه در
دو سال گذشته
دانشگاه فردوسی مشهد انگیزه خوبی را برای این المپیاد نشان داد که اکنون ما شاهد
مسابقات منظم و مطلوبی بودیم و می توان گفت که دانشگاه فردوسی مشهد المپیاد سیزدهم
را در تراز بین المللی برگزار کرد.

آخرین اخبار