ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمدرضا
بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی
، استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک و دبیر
ششمین کنفرانس "سوخت و احتراق ایران
" برای برگزاری شایسته این کنفرانس قدردانی کرد.


در این
کنفرانس به بررسی مسئله سوخت و احتراق که یک معضل جهانی است و شکست لایه ازن و
ایجاد بسیاری از آلاینده ها از احتراق ناقص سوخت به وجود می آید پرداخت .


همچنین فراهم
نمودن زمینه تبادل تجربیات علمی و فنی متخصصان دانشگاهی و صنعتی، تقویت ارتباط بین
مراکز علمی، اشاعه روش‌های موثر در بهینه نمودن احتراق سوخت‌های فسیلی را از دیگر
اهداف این کنفرانس بود.


سلامت مردم
در بحث آلاینده ها و گازها و جلوگیری از ایجاد بیماری های خطرناک از بحث های مطرح
شده در این کنفرانس بود.


sukht_6


.


در همین رابطه می خوانیم :


برگزاری ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در دانشگاه فردوسی مشهد- کلیک کنید


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار