ارسال شده در تاریخ :


طی
مراسمی که روز شنبه 30 بهمن ماه 1395 با
حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، مسئولان این وزارت و روسای دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی برگزار گردید، از خانم دکتر مریم مقدم متین استاد گروه آموزشی زیست
شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد و  استاد نمونه کشور تقدیر  شد.


برخی
از فعالیتهای دکتر مریم مقدم متین به شرح زیر می باشد:


دانشمند
جوان منتخب و تنها عضو ایرانی در
Global Young Academy از سال 2011 تا 2016


دبیر
علمی دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی، فروردین 1396


دبیر
علمی کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی با حضور میهمانان داخلی و خارجی 
اردیبهشت 1394


101 مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر خارجی.


11
مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر داخلی.


2
مورد تألیف کتاب.


22
مورد طرح پژوهشی .


10
مورد ثبت اختراع (5 مورد داخلی و 5 مورد خارجی).


74
مورد راهنمایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خاتمه یافته.


مدیر
گروه زیست شناسی در دو دوره .


مدیر
گروه پژوهشی بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی در پژوهشکده فناوری زیستی از سال 1387 تا
کنون.


مدیر
گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی جهاد دانشگاهی مشهد از سال 1393 تا
کنون.


همکاری
و عضو هیات امنای مرکز خیریه مردم نهاد "پیشگیری از سرطان نسترن" از سال
1393 تا کنون.


دبیر
دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن با 1316 شرکت کننده، مهر 1395.


دبیر
سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن با 500 شرکت کننده، مهر 1394.


جذب
دانشجویان خارجی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری.


راه
اندازی رشته سلولی و مولکولی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه فردوسی
مشهد.


.این خبر تکمیل خواهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار