ارسال شده در تاریخ :

مراسم جایزه علمی رضوی و جشن بزرگ انقلاب با حضور استاندار خراسان رضوی، روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد . در این مراسم از دانشگاه فردوسی مشهد بدلیل رتبه بندی خوب جهانی و تعدادی از اساتید این دانشگاه تقدیر شد.

در این مراسم که در شامگاه شنبه 21 بهمن ماه 1396 برگزار شد از 39 نفر از استادان ودانشجویان برگزیده علمی ، پژوهشی استان که این استادان ودانشجویان از دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد ،دانشگاه پیام نور ،آزاداسلامی وعلمی کاربردی استان رتبه های برتر درحوزه های علمی وفناوری را درمجامع علمی وبین المللی کسب کرده اند و15 نفر ازآنان جزو یک درصددانشمندان جهان هستند همچنین سه دانشگاه برگزیده براساس رتبه بندی های جهانی و 2 دانشگاه به دلیل برخورداری از رشد شتابان علمی تقدیر شد .

دکتر مهدی نصیری محلاتی استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات ، دکتر علیرضا کوچکی استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و دکتر سید محمد علی رضوی استاد گروه آموزشی صنایع غذایی از اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از زمره افرادی بودند که در مراسم ویژه این جایزه علمی مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار