ارسال شده در تاریخ :

آیت
الله سیّد حسین سادات حسینی قاضی پیش کسوت دیوان عالی کشور، مجموعه نفیسی از کتابهای فقهی و حقوقی خود را
برای گسترش علم به کتابخانه دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد هدیه نمود.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای اقدام نیکوکارانه حضرت آیت الله سیّد حسین
سادات حسینی از قضات پیش کسوت دیوان عالی کشور که با سخاوتِ طبع با اهداء چند هزار نسخه
ازکتاب های فقهی و حقوقی به کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی موجبات غنای مجموعه
را فراهم کردند، دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دکتر حسینی مدیر گروه حقوق و دکتر
عابدی از اساتید گروه حقوق این دانشکده در روز سه شنبه سوم آبان ماه 1396 با حضور در منزل ایشان با تقدیم
لوح تقدیر، مراتب سپاس خود و ریاست دانشگاه فردوسی مشهد را از ایشان اعلام داشتند.


امید
آنکه این سنت حسنه برای تمامی فرهیختگان تکرار شود و از آنان صدقه جاریه به یادگار
بماند.


لازم
به ذکر است این مجموعه نفیس در اختیار علاقمندان و پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد قرارگرفته
است.


800860


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار