ارسال شده در تاریخ :

مبنای دریافت ویزیت خدمات و پرداخت حق الزحمه مشاوران، تعرفه نظام روا ن شناسی مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی میدان آزادی، پردیس دانشگاه، پشت خوابگاه پردیس 1 (جنب دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، تلفن تماس: 38806919  به شرح زیر میباشد .

لطفا روی فایل زیر کلیک کنید

 

1 پیوست

آخرین اخبار