ارسال شده در تاریخ :

با تلاش
دکتر شهرام عباسی ، دانشیار گروه فیزیک دانشگاه
فردوسی مشهد ، گروه فیزیک این دانشگاه به عنوان عضو وابسته به مرکز تحقیقات فیزیک نظری
عبدالسلام در تریسته ایتالیا (
ICTP) برگزیده
شده است.


این
عضویت در راستای مشارکت و حمایتهای علمی میان اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر 40
سال و
ICTP خواهد بود. اعضا قادر
خواهند بود با تسهیلات ایجاد شده توسط
ICTP در کنفرانس ها و کارگاه هایی که توسط فیزیکدانان تراز اول جهان برگذار
می گردد شرکت کنند و پلهای ارتباطی علمی میان فیزیکدانان جوان با سایر دانشگاه ها جهان
ایجاد شود.


لازم
به ذکر است که پیش از این تعدادی از اعضای گروه ریسمان و نجوم و اختر فیزیک به عنوان
اعضای وابسته به این موسسه برگزیده شده بودند.


57575


.
https://www.ictp.it/programmes/federated-institutes.aspx


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار