ارسال شده در تاریخ :
کتاب
«جابجایی دو انقلاب؛ چرخش های امر دینی در جامعه ایرانی» در دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی
شد.


به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، آیین رونمایی
به همراه نقد و بررسی تازه ترین اثر مهدی نجفزاده، استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد از انتشارات تیسا با حضور حسین اکبری استادیار جامعه شناسی، وحید سینایی دانشیار
علوم سیاسی، روح الله اسلامی استادیار علوم سیاسی و جمعی از اساتید و دانشجویان علاقه‌مند
به علوم سیاسی، تاریخ و جامعه شناسی ظهر دوشنبه بیست وچهارم آبان ماه در سالن اجتماعات
دکتر رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در ابتدای
این مراسم، دکتر سینایی به عنوان منتقد اول
نشست با تحسین روحیات و قلم توانای نویسنده سوال اصلی کتاب را چنین بیان کرد:«چرا در
جامعه ی سنتی عصر قاجار، انقلابی مدرن و در جامعه ی نوشده ی ایران دوره ی پهلوی، انقلاب
مذهبی رخ داد؟» و ادامه داد که محتوای کلی در حقیقت پاسخگوی پرسش اصلی نیستند. و از
کم توجهی نویسنده به تمهیدات نظریه ای اظهار
شگفتی کرد. همچنین با اشاره به پی نوشت ها و تکرار برخی نقل قولها و غلطهای املایی
خواست که در چاپ های بعدی، انتشارات تیسا دقت بیشتری بر ساختار شکلی کتاب داشته باشد.


سپس
دکتر حسین اکبری استادیار جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد ، با اشاره به برجسته بودن نقش جامعه درنوشتار و نیز جسارت نویسنده در
بیان مدعیات جدید به بیان نکات مثبت کتاب پرداخت و بیان مستندات بیشتر را برای مدعیات
مطرح شده در کتاب ضروری دانست. همچنین نگاه نویسنده را در روایتگری اجتماعی دانست و
با توجه به کتاب، عنصر دین را در پس نگاه اجتماعی ارزیابی کرد.


دکتر
روح الله اسلامی استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه نیز بعنوان
آخرین منتقد از بین رشته ای بودن محتوای کتاب که دربرگیرنده ی تاریخ، علوم سیاسی و
اجتماعی است ابراز خرسندی کرد و قلم نجف زاده را زنده و جذاب و به دور از تکلف و سنگینی
آثار آکادمیک دانست. استادیار علوم سیاسی در ادامه بیانات خود، کتاب را در بیان اندیشه
ایران شهری ضعیف دانست و به دفاع از اندیشه ایرانی پرداخت.


در پایان
نشست مهدی نجف زاده نویسنده این کتاب با پذیرفتن اشکالات شکلی از منتقدین سپاسگذاری
کرد. وی هدف خود را از نگارش کتاب، فتح بابی جدید برای مطالعه و پیش بینی انقلاب اسلامی
و شکل هایی که در آینده خواهد پذیرفت اعلام کرد و گفت:«سنگ بنای جامعه ما مذهب است. اما به نظر من جامعه ایرانی از جنبه
مذهبی دچار تغییر نخواهدشد.


خبرنگار : شهابی


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار