ارسال شده در تاریخ :

نشست تحلیل انتخابات ریاست
جمهوری ایالات متحده ی آمریکا در آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و
اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در
این نشست که به همت انجمن علمی علوم سیاسی برگزار شد، دکتر محسن خلیلی، دکتر محمد
جواد زحمتکش و دکتر سید احمد فاطمی حضور داشتند
.


در ابتدای این نشست ، دکتر
خلیلی،  به بررسی پایه ی حقوقی انتخاب رئیس جمهور در امریکا و همچنین تاریخ
سیاسی اروپا پرداخت. وی بر خاص بودن نظام امریکا و نیز انتخابات  ریاست
جمهوری در امریکا تاکید کرد و در پایان شروط اساسی انتخاب نامزد های انتخاباتی را
بیان کرد

.


در ادامه دکتر رنجکش به
برگزاری مناظرات انتخاباتی آمریکا در فضای دانشگاه اشاره کرد و نیز  رویکرد
هیلاری کلینتون به بحث فمینیسم را مورد بررسی قرار داد
.


در پایان ، دکتر فاطمی، مسئله ی احتمال رای اوردن نامزدها و شانس پیروزی هر یک
نسبت به دیگری را تحلیل کرد


خبرنگار : شهابی


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار