ارسال شده در تاریخ :

مراسم تودیع دکتر کمال الدین ناصری رئیس پیشین و دکتر محمد تقی دستورانی رئیس جدید  دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در سالن شورای این دانشکده برگزار شد.

در این جلسه که با حضور هیئت رئیسه دانشگاه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد، دکتر هاشمی مشاور  رئیس دانشگاه، دکتر کیوانفر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع همچنین دکتر پیش قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تقدیر از زحمات دکتر ناصری در طول تصدی ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دیدگاهها و نظرات خود را درخصوص توسعه دانشکده بیان نمودند.

لازم به ذکر است  در این  مراسم دکتر کیوانفر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع اجرای شیوه نامه جدید انتخاب رئیس دانشکده و فرآیند اجرای موفقیت آمیز آن در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان اولین مورد اشاره کرده و از نظرات اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده در این خصوص استقبال نمود همچنین  اعضای شرکت کننده در این جلسه ضمن تبریک و ارائه نظر و دیدگاه های خود در موارد ذکر شده در این جلسه  برای دکتر دستورانی آرزوی موفقیت  نمودند.

در پایان جلسه پس از سخنان دکتر دستورانی رئیس جدید دانشکده در خصوص  برنامه های آموزشی،اداری و مالی،پژهشی و فناوری و دانشجویی و فرهنگی دانشکده ،  از تلاش های دکتر ناصری رئیس پیشین دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.

ارسال کننده خبر : قناد کافی

840242

840241

آخرین اخبار