ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اولین سمینار آموزشی ویژه مدیران در سال 1398 با موضوع تفکر سیستمی، تفکر استراتژیک و آموزش هیجان حسی با حضور    80 نفر از مدیران دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنج‌شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه به همت همکاران معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای سمینار دکتر بهرامی معاون  پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به نمایندگی از دکتر کافی رئیس دانشگاه، ضمن گرامیداشت هفته آموزش و بزرگداشت مقام استاد، ضرورت آموزش برای مدیران را متذکر شده و خواستار برگزاری دوره‌های مشابه برای مدیران گردید. 

موضوع تفکر سیستمی توسط دکتر مشایخی و تفکر استراتژیک توسط دکتر آراستی از اعضای  هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف ارائه گردید. در این ارائه عناصر تشکیل‌دهنده تفکر سیستمی تشریح شده و به بررسی مشکلات موجود در آموزش عالی و نیاز آموزش عالی به تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک پرداخته شد.

در ادامه این سمینار دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد الگویی مفهومی از آموزش ر ا ارائه نمود که این الگو بر اساس ساختار مغز طراحی‌شده است و می‌تواند نقشه راهی برای آموزش مؤثر باشد.

لازم به ذکر است در ابتدای این سمینار دکتر پویا مدیر  منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد گزارشی از عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در حوزه آموزش منابع انسانی دانشگاه و برنامه‌های پیشرو ارائه نمود.

842042

842048

842043

842044

842045

842060

842046

آخرین اخبار