ارسال شده در تاریخ :

جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد روز یکشنبه 13 اسفندماه سال 1396 با حضور دکتر هاشمی معاون آموزش دانشگاه و سایر اعضای شورای آموزشی دانشگاه در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه بر اساس دستور جلسه مواردی موردبحث و بررسی قرار گرفت و در ابتدا گزارشی از مسائل آموزشی دانشکده علوم ریاضی ارائه شد و در ادامه مدیران گروه‎های آموزشی دانشکده پیشنهاد‌ها و درخواست‎های خویش را بیان نمودند که بعدازآن در هر مورد نقطه نظرات اعضا مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.

در ادامه برگزاری این جلسه دکتر سلیمی در قالب یک فایل پاور پوینت، گزارشی از سایت‎های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص استعدادهای درخشان را بیان کرد.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار