ارسال شده در تاریخ :

به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد
روابط خارجی ایران و هندوستان با سخنرانی دکتر محمد عجم کارشناس سیاسی وزارت امورخارجه و رایزن مطالعاتی پیشین
کشورمان در دهلی نو  در روز دوشنبه 26 مهر ماه  95 در دانشکده علوم اداری و اقتصادی
این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.


دکتر عجم در ابتدای این نشست به روابط تاریخی
ایران و هندوستان در دوره پیش از اسلام اشاره کرد که نشانه هایی از این روابط در شاهنامه
حکیم ابولقاسم فردوسی نیر آمده است.


کارشناس سیاسی وزارت امورخارجه در بخش دیگری
از سخنرانی خود به تشریح روابط سیاسی ایران و هندوستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پرداخت و تصریح کرد:هندوستان از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران استقبال کرد اما تحولات
منطقه کشمیر مانع نزدیکی روابط دو کشور شد.


رایزن مطالعاتی سابق کشورمان در دهلی نو روابط ایران و هندوستان در رژیم گذشته را تحت
تاثیر فضای دوقطبی نظام بین الملل دانست و ادامه داد:هندوستان از متحدین شوروی به شمار
می رفت،در حالی که رژیم پهلوی رابطه نزدیکی با آمریکا داشت و همین امر مانع گسترش روابط
ایران و هندوستان شد.


دکتر محمد عجم در بخش پایانی سخنان خود به بهبود
روابط ایران و هندوستان پس از برجام اشاره کرد و اظهار امیدواری نمود که روابط طرفین
گسترش یابد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار