ارسال شده در تاریخ :

متخصصین و پژوهشگران دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برای اولین بار در ایران توانستند خدمت ارائه شناسنامه ژنتیکی به افراد جامعه را در حیطه ورزش، تغذیه و ویژگی های روانشناختی آغاز کنند.

در این خصوص روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه ای را با دکتر مقیمی رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده است. دکتر مقیمی در این مصاحبه گفت: امروزه با توجه به دغدغه مردم ایران بابت انتخاب درست و صحیح رشته های ورزشی، برنامه های تمرینی و رژیم های غذایی، فضایی مهیا شده تا از این سردرگمی جلوگیری شود و همه در مسیر دقیق و درست قرار گیرند.

دکتر مقیمی افزود: با تنها یک میلی لیتر از مایع بزاق افراد، ژن های آنها در آزمایشگاه های پیشرفته داشگاه فردوسی مشهد بررسی و برنامه های منحصر به فرد تخصصی توسط اساتید متخصص ما برای آنها تدوین و ارائه می شود. لذا باور ما بر این است که: وقت آن رسیده تا حدس و گمان را برای رسیدن به خواسته هایمان کنار بگذاریم. با پیشرفت علم و توالی یابی کل ژنوم انسان در حال حاضر بسیاری از ژن های خود و مسئولیت آن ها را در بدنمان می شناسیم و اعتقاد داریم که تفاوت های فردی ما عامل تمایز ما از یکدیگر است.

وی با بیان اینکه بررسی ژنتیکی بزاق افراد، ژن هایی که در سه دسته کلی متابولیسمی، ساختاری-عضلانی و ابعاد شخصیتی تقسیم بندی می شوند، گفت: مجموعا بیش از 100 مورد جهش تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن هایی که کد کننده ویژگی های فنوتیپی فوق می باشند، مورد آزمایش دقیق ژنتیکی قرار می گیرند. آرایش نوع این SNP ها هر شخص را با شخصی دیگر متمایز می کند و باعث ایجاد ویژگی های منحصر به فردی در اشخاص می شود که با این آزمایش قابل شناسایی است.

وی در خصوص دسته های متابولیسمی، ساختاری-عضلانی و ابعاد شخصیتی توضیح داده و گفت: اطلاعاتی که از نتیجه آزمایش بر روی ژن ها در حوزه متابولیسم در اختیار متخصصین تغذیه قرار می گیرد، به وی این امکان را می دهد تا برای هر فرد یک رژیم غذایی منحصر به فرد تدوین کند. این اطلاعات از قبیل حساسیت فرد به چربی یا کربوهیدرات های فرآوری شده، میزان توانایی چربی سوزی فرد و توانایی فراخوانی سوخت در میتوکندری های سلول های سوماتیک شخص، توانایی تجزیه لاکتوز شیر یا حساسیت گوارشی به آن، میزان متعادل مصرف کافئین در روز و غیره می باشد. بر اساس این اطلاعاتی که از این آزمایش ژنتیکی توسط تیم تحقیقات به متخصصین تغذیه داده می شود؛ می توان برای هر فرد رژیم بهینه غذایی که به درخواست هر شخص برای لاغری، چاقی و به طور کلی سبک مناسب عادات غذایی فرد باشد را تدوین کرد.

 

ویژگی های ساختاری-عضلانی هر فرد منحصر به شخص خود می باشد که با این آزمایش ژنتیکی می توان اطلاعات حیاتی به متخصصین تربیت بدنی داد. این اطلاعات نظیر وضعیت تارهای تند انقباض - کند انقباض عضلات و پروتئین های بخصوصی مانند ACTN3 که در فرآیند انقباضی عضلات شخص دخیل هستند، ظرفیت هوازی VO2max، قدرت فرآیند ترمیم بافت عضلانی و عصبی شخص، میزان و حساسیت پاسخ ایمنی- التهابی و مقدار زمانی که هر شخص به ریکاوری پس از هر جلسه تمرینی نیاز دارد و غیره است. بر اساس این اطلاعات که تیم تحقیقاتی از آزمایش DNA هر فرد در اختیار متخصصین پزشکی ورزشی می گذارد؛ می توان از نظر ژنتیکی تشخیص داد که هر فرد بدنش به کدام یک از تمرینات استقامتی یا سرعتی بهتر پاسخ می دهد و سپس برای او بهترین برنامه تمرینی را نیز برای به حداکثر رساندن ظرفیت ژنتیکی وی تدوین کرد. همچنین اطلاعاتی نظیر میزان توانایی عضله سازی فرد در تصمیم گیری مربیان برای اینکه به ورزشکاران خود چه برنامه کار با وزنه ای پیشنهاد بدهند بسیار حائز اهمیت است.

توسط این آزمایش می توان به صورت کاملا اختصاصی و فرد محور برنامه ای را برای ورزشکاران نخبه تدوین نمود. همچنین می توان به مربیان ملی و بین المللی کشورمان که ورزشکاران خود را برای انجام این آزمایش می فرستند مطالب مهم کاربردی توصیه کرد. ارائه برنامه های تغذیه و تمرین ورزشی ژنتیکی فرد محور بر پایه علم روز دنیا می تواند به عنوان راه حل عملی عبور از روش های سنتی ناکارآمد، به عنوان عامل ترقی پرورش استعدادهای بالقوه ورزشکاران برای درخشش در عرصه های بین المللی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین این خدمات می تواند در سطح کلان به فدراسیون های ورزشی کشورمان ارائه شود.

 

ژن های مربوط به ویژگی های روانشناختی و شخصیتی هر فرد اطلاعاتی را توسط تیم تحقیقاتی در اختیار روانشناسان بالینی و متخصصین نوروساینس می گذارد. بر اساس این اطلاعات ویژگی های شخصیتی نظیر قدرت انتخاب، ویژگی های جستجوگری، تکانشگری، دوراندیشی، پشتکار و پاسخ به محرک های همراه با پاداش از مهم ترین شاخص های روانشناختی می باشد که تحلیل داده های ژنتیکی پس از آزمایش ژنتیکی DNA هر فرد توسط تیم تحقیقاتی به روانشناسان واگذار می گردد. اطلاعاتی نظیر استعدادهای شناختی، یادگیری و تحلیل اعداد که با توانایی فردی در ریاضیات و علوم محاسباتی در ارتباط است نیز در این آزمایش قابل کشف می باشد. توانایی های موسیقیایی و خلاقیت که مستقیما در ارتباط با ذوق هنری است در کنار میزان حساسیت به محرک های حسی و هوش اجتماعی می تواند راهگشای مشاوره تحصیلی و استعدادیابی توسط مشاوران خبره باشد.

دکتر مقیمی اشاره کرد در حال حاضر این پروژه توسط اینجانب و دو نفر دیگر از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مقدم متین و دکتر حداد در حال اجرا می باشد.

لازم به ذکر است شروع تحقیقات در این زمینه از دو سال پیش آغاز شد و پس از جمع آوری اطلاعات بیوانفورماتیکی بر اساس مقالات علمی روز دنیا در مورد ژن ها و صفاتی که هر کدام از این ژن ها کد می نمایند فرآیند آزمایشگاهی شروع گردید. پس از آن تحقیقات میدانی و نمونه گیری از افراد فرآیند آزمایش و نتایج حاصل را تصدیق نمود و در حال حاضر آمادگی کامل برای ارائه شناسنامه ژنتیکی توسط این شرکت مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد تحت برند ProfessorDNA به عموم جامعه امکان پذیر می باشد. علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر و انجام آزمایشات به آدرس شرکت به نشانی www.professordna.com مراجعه نمایند.

olum

آخرین اخبار