ارسال شده در تاریخ :

دکتر کافی سرپرست عالی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ظهر امروز سوم مرداد ماه از ستاد برگزاری
سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور بازدید کرد.


در این بازدید مسئولان ستاد برگزاری المپیاد با ارائه توضیحاتی دکتر کافی را در
جریان فعالیت های صورت گرفته در طول برگزاری المپیاد در بخش دختران قرار دادند.


در این بازدید رئیس دانشگاه با حضور در کمیته فنی المپیاد از
وضعیت تیم ها و رتبه فعلی دانشگاه فردوسی مشهد در المپیاد سیزدهم جویا شد.


در ادامه بازدید سرپرست عالی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان، ایشان از بخش ستاد خبری
المپیاد بازدید نمود


دکتر کافی در این بازدید از روند انتشار اخبار المپیاد در
سایت المپیاد سیزدهم و انتشار پیک المپیاد آگاه شد.


وی در پاسخ به خبرنگار روابط عمومی دانشگاه که نظر ایشان را
در رابطه با سطح المپیاد و برنامه های آینده در المپیاد آقایان خواستار شد، اظهار
کرد:ما همواره باید تلاش را در راستای این هدف قرار دهیم تا میزبان خوبی باشیم.در
اینجا این مهمانان هستند که باید قضاوت کنند.


وی افزود:دراین راستا نباید تلاش و نقش مثبت نهضت داوطلبی دانشجویی و نیز فناوری
اطلاعات را در برگزاری و خبررسانی فراموش کرد.


n.15


برای مشاهده عکسهای بیشتر اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار