ارسال شده در تاریخ :

دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به همراه اعضای شورای این
دانشگاه طی مراسمی در ساعت 12 روز
چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه 1395 پرچم سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر
کشور را در محل تندیس فردوسی در پردیس
دانشگاه فردوسی مشهد به تیم کوهنوردی دانشگاه تحویل خواهند داد تا این پرچم بر فراز قله
بینالود به اهتزاز در آید.


شایان ذکر است پرچم سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور قبل از
تحویل به تیم کوهنوردی دانشگاه فردوسی مشهد در حریم مقدس رضوی متبرک خواهد شد.

.


زمان بندی برنامه های سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور اعلام شد - کلیک کنید

.


سایت سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور - کلیک کنید .


.کانال سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور


https://telegram.me/joinchat/BVIaKz46u-6P9MDprtou8Q


آخرین اخبار