ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمود شریعتی استاد دانشکده مهندسی بر اساس حکم دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه
فردوسی مشهد منصوب شد.


در
این حکم آمده است:


بنا
به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده مهندسی، به
موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی
مکانیک این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای
آموزشی و پژوهشی دانشکده و براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره
گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق
شما را از خداوند متعال خواستارم.


دکتر
محمود شریعتی استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که
سابقه ارائه مقاله و حضور در بیش از 65 کنفرانس‌ داخلی و خارجی، چاپ و انتشار بیش
از 125 عنوان مقاله در مجلات فارسی و
انگلیسی همچنین استاد راهنمای بیش از 25 پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را
در کارنامه پژوهشی خود دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار