ارسال شده در تاریخ :

دکتر جعفر شفیعی سردشت استادیار گروه آموزشی حقوق
دانشکده علوم اداری و اقتصادی و مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس حکم دکتر محمد
روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان رئیس شورای
مدیران حقوقی دانشگاه‌های منطقه 9 کشور منصوب شد.


در این حکم آمده است:


نظر به‌مراتب تخصص و شایستگی جناب‌عالی در امور
حقوقی و در راستای اجرای مصوبه 776 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف، وظایف و
تشکیلات وزارت متبوع و شیوه‌نامه منطقه بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، به‌موجب
این حکم به مدت دو سال به‌عنوان «رئیس شورای مدیران حقوقی دانشگاه‌های منطقه 9» منصوب
می‌شوید.


انتظار دارم با توکل به خداوند در چارچوب قوانین
و مقررات و با هماهنگی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت عتف نسبت به تشکیل شورای مدیران حقوقی
دانشگاه‌های منطقه و دبیرخانه آن مطابق شیوه‌نامه منطقه بندی دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها
و مراکز آموزش عالی اقدام فرمایید.


توفیق، سعادت و سلامت شمارا از درگاه ایزد منان
خواستارم.


محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس


لازم به ذکر است دکتر جعفر شفیعی سردشت استادیار
گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی می باشد که بر اساس حکم دکتر محمد
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از مهرماه سال 1396 به‌عنوان مدیر حقوقی دانشگاه
فردوسی مشهد منصوب شد.


roshan


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار