ارسال شده در تاریخ :

دکتر سید رضا موسوی حرمی، استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، به حکم دکتر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به سمت عضویت در شورای عالی اکتشاف نفت منصوب کرد.


دکتر موسوی حرمی، دارای دکترای زمین شناسی از دانشگاه آیوای آمریکا و دارنده 88 مقاله ISI و 127 مقاله ISC می باشد. وی سابقه شرکت در 280 کنفرانس داخلی و خارجی را در کارنامه خود داشته و همچنین مجری 23 طرح درون و برون دانشگاهی بوده است.


کتاب "رسوب شناسی" که به چاپ پانزدهم رسیده است، تنها کتاب تالیفی وی و 7 کتاب دیگر ایشان در بخش ترجمه به چاپ رسیده است.


وی همچنین عضو انجمن زمین شناسی رسوبی آمریکا، انجمن زمین شناسان نفت آمریکا، انجمن زمین شناسی ایران، انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران، انجمن دیرینه شناسی و انجمن رسوب شناسی ایران می باشد.


کارشناس تحقیقاتی سازمان زمین شناسی اوکلاهمای آمریکا، آسیستان آموزشی دانشگاه آیوای آمریکا، رسوب شناس اداره آزمایشگاه های اکتشاف و تولید وزارت نفت ایران، استاد مدعو گروه زمین شناسی و ژئوفیزیک دانشگاه آدلاید استرالیا و مشاور اداره معدن و انرژی استرالیای جنوبی (کشور استرالیا)، استاد مدعو و عضو هیأت علمی وابسته گروه زمین شناسی دانشگاه آیوای آمریکا، رئیس و عضو هیات مدیره انجمن زمین شناسی ایران و عضویت در هیات تحریریه مجلات متعدد نفتی در ایران از سوابق آموزشی و اجرایی وی می باشد.آخرین اخبار