ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر علی‌نقی ضیائی دانشیار دانشکده
کشاورزی را به سمت مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در
این حکم آمده است:


بنا
به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده کشاورزی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی
به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه مهندسی آب این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است
برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی
دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق
در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شمارا از خداوند متعال خواستارم.


لازم
به ذکر است:  دکتر علی‌نقی ضیائی دانشیار گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.


دکتر
علی‌نقی ضیائی دارای ارائه و چاپ بیش از 50 مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی و
استاد راهنمای بیش از 70 پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.


همچنین
وی سابقه حضور و ارائه مقاله در حدود بیش از 30 کنفرانس داخلی و خارجی را دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار