ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در
حکمی دکتر سید محمدجواد رزمی دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه را به سمت مدیر گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات
اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی،
به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی این پژوهشکده منصوب
می شوید.


ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای پژوهشی پژوهشکده و بر اساس
سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره گیری از توان موجود در گروه در اولویت
کاری خود قرار دهید. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.


لازم به ذکر است :  دکتر سید محمدجواد رزمی دانشیار گروه آموزشی علوم
اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
می باشد که استاد راهنمای بیش از 32 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دارای
ارائه و چاپ بیش از 33 عنوان مقاله در
مجلات فارسی و انگلیسی می باشد و سابقه حضور و ارائه مقاله در حدود 16 کنفرانس
داخلی و خارجی را دارد.


معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد در سالهای 84 الی 89 و 90 الی 93 و مدیریت گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی در سالهای 86 الی 93 از سوابق اجرایی دکتر سید محمدجواد رزمی می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار