ارسال شده در تاریخ :

مقاله دکتر محمد باقر حبیبی
نجفی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد و دو
دانشجوی دکتری تحت سرپرستی ایشان خانم ها سعیده سادات فاطمی زاده و مریم توکلی در
نوزدهمین همایش بین المللی فرآوری و تکنولوژی مواد غذایی که در 6 و 7 شهریور ماه
سال جاری در کشور فرانسه برگزار گردید به عنوان مقاله برتر شناخته شد.


آکادمی جهانی علوم، مهندسی و
تکنولوژی (
WASET) با هدف بهره گیری از دیدگاه های علمی
محققین و انتقال دستاوردهای پژوهشی به دیگر محققین و علاقمندان کشورهای مختلف،
اقدام به برگزاری همایش های سالانه متعدد در زمینه های مختلف علوم، مهندسی و
تکنولوژی از جمله علوم و صنایع غذایی می نماید.


در نوزدهمین همایش بین المللی
فرآوری و تکنولوژی مواد غذایی که در شهر پاریس کشور فرانسه برگزار گردید، مقاله
حاصل از طرح شماره 2 آقای دکتر محمد باقر حبیبی نجفی و همکاران تحت عنوان
“ Effect Of Fat Percentage and Prebiotic
Composition on Proteolysis, ACE – Inhibitory and Antioxidant Activity on
Probiotic Yogurt’
که به عنوان سخنرانی کلیدی از طرف کمیته علمی برگزار کننده همایش
معرفی شده بود توانست بین بیش از 50 مقاله در ارزیابی مقالات ارائه شده توسط کمیته
داوران بیشترین امتیاز را کسب نماید و به عنوان مقاله برتر همایش انتخاب گردد.


098


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار