ارسال شده در تاریخ :

دکتر شهرام عباسی
دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد ،  گرایش نجوم و اختر
فیزیک برای دومین سال پیاپی به عنوان یکی از محققان سرآمد و برتر کشور برگزیده شد.


به گزارش روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد ، ایشان عضو وابسته مرکز بین المللی فیزیک نظری (ایتالیا-
تریست) بوده و از سال 1386 تا کنون به عنوان پژوهشگر مقیم با پژوهشکده نجوم در
پژوهشگاه دانش های بنیادی (
IPM)
همکاری دارد.


انتخاب ایشان در راستای
برنامه فدراسیون سرآمدان علمی ایران
که با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری، صورت پذیرفته است. 


این برنامه با هدف
افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده
از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری
کشور تدوین و اجرا خواهد شد. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد
توانمند علمی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در
جهان سوق دهد.   این فدراسیون سالانه 100 نفر از افراد با توانمندی
پژوهشی معتبر را شناسایی و در 2 گروه الف و ب آنها را حمایت می‌کند.


این حمایت‌ها بصورت
پرداخت گرنت‌های پژوهشی، گرنت‌های آزمایشگاهی، حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر
بین‌المللی، جذب محقق پسادکتری و ... می‌باشد.

لازم
به ذکر است دکتر شهرام عباسی دانشیار عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوک
دانشگاه فردوسی مشهد سال گذشته در گروه «ب» و
امسال در گروه «الف» انتخاب شده اند.

آخرین اخبار