ارسال شده در تاریخ :

منتظر حضور پرشور ، باشکوه و گرم شما دانشگاهیان محترم دانشگاه فردوسی مشهد در راهپیمایی 22 بهمن هستیم.

حرکت اتوبوس‌ها در دانشگاه از میدان علوم و مسجد امام رضا علیه سلام ساعت 8:30 صبح

محل تجمع دانشگاهیان  : ساعت 9:00 صبح میدان 15 خرداد جنب جایگاه

آخرین اخبار