ارسال شده در تاریخ :

برای مطالعه منشور اخلاق پژوهشی، دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://vpr.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=358&lang=fa

 

آخرین اخبار